ยินดีต้อนรับสู่
กรมสรรพาวุธทหารบก

สพ.ทบ. มีภารกิจในการจัดเตรียม อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ สำหรับกองทัพ

ประกาศเชิญชวนกองวิทยาการ สพ.ทบ

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ประกาศเชิญชวนกองทัพบก

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ประกาศเชิญชวนกองวิทยาการ สพ.ทบ

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับราชการทหาร


เรื่อง
ผลการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหาร
ประทวน 
ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดผลการทดสอบ

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัคร.

Open data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

RTA Mail

กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก

ประมวลข่าวกิจกรรม กรมสรรพาวุธทหารบก

กิจกรรมกรมสรรพาวุธทหารบก

 • ประชุมมอบนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๒
  ประชุมมอบนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๒

  การประชุมมอบนโยบายและสั่งการต่อหน่วยสนับสนุนสรรพาวุธสนับสนุนโดยตรง/ทั่วไป ประจำปี๒๕๖๒

 • ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒
  ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒

  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ พลตรี พสิษฐ์  ภูวัตณัฐสิทธิ์ จก.สพ.ทบ. (๒) เป็นผู้แทน จก.สพ.ทบ. เป็นประธานการฟังบรรยายพิเศษ "ชีวิตสดใส ในชายวัย 45 บวก " จาก พล.อ.นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และทีมแพทย์

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

   พลโท ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล

   cb1a6ee24cc3cb0e9f66b0270aa78a0c2 22752585 190610 0016

  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ และคุณ กิตติยา กาญจนสูตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สพ.ทบ. ร่วมพิธีอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล

เกี่ยวกับ สพ.ทบ.

กรมสรรพาวุธทหารบก มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และยุทธโนปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพ

ติดต่อเรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ)
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม 10300

+2243 1061-8

[email protected]

 

สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

Search