1c1     Teamwork  At  The  Top     1c1

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

    การใช้งานโปรแกรม 

ระบบจัดการข้อมูลแผนงานและโครงการ 

การจัดการความรู้ สพ.ทบ.

ผู้เยี่ยมชม

1017739
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
552
10760
1001059
21501
56435
1017739

Your IP: 162.158.78.34
2018-01-21 00:27

เพลงมาร์ชสรรพาวุธ

1c1 ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก 1c1 

 

เรื่อง กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 16 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังเอกสาร 

 

1.ช่างไฟฟ้า เรียกดูรายชื่อ 

2.ช่างยางและพลาสติก  เรียกดูรายชื่อ 

3.ช่างโยธา  เรียกดูรายชื่อ 

4.ช่างโลหะ  เรียกดูรายชื่อ 

5.ช่างสรรพาวุธ (ช่างกลโรงงาน)  เรียกดูรายชื่อ 

6.ช่างสรรพาวุธ (ช่างคอมพิวเตอร์)  เรียกดูรายชื่อ 

7.ช่างสรรพาวุธ (ช่างไฟฟ้า) เรียกดูรายชื่อ  

8.ช่างสรรพาวุธ (ช่างยานยนต์) เรียกดูรายชื่อ  

9.ช่างสรรพาวุธ (ช่างโยธา)  เรียกดูรายชื่อ  

10.ช่างสี เรียกดูรายชื่อ  

11.พนักงานการเงินและบัญชี  เรียกดูรายชื่อ  

12.พนักงานขับรถทุ่นแรง  เรียกดูรายชื่อ 

13.พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ เรียกดูรายชื่อ  

14.พนักงานธุรการ  เรียกดูรายชื่อ  

15.พนักงานบริการ  เรียกดูรายชื่อ  

16.พนักงานพัสดุ  เรียกดูรายชื่อ  

17.พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล  เรียกดูรายชื่อ  

18.ลูกมือช่าง  เรียกดูรายชื่อ  

 

เรื่อง ศอ.สพ.ทบ. มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนให้เสนอข้อมูลทางเทคนิค ของ เครื่องจักรและอาคารโรงงานของการผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๓ และเอ็ม ๘๕๕ ของกองทัพบก ซึ่งผลิตรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านนัดต่อปี ของ โครงการขยายขีดความสามารถการผลิตกระสุนปืนเล็กของกองทัพบก ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

กิจกรรม คสช.

"โดด ลงน้ำท่วม เสร็จ ก็ กระโดดลงนา"
กกล.รส.จว.อ.บ. นำโดย ร.ต.วสันต์ สีหาโมกข์ นำกำลังทหาร ร่วมกับ อส. นำโดย นายนพดล ห้วยอำพัน นายอำเภอนาตาล เข้าช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาของนายคำนึง วงโสภา บ.โนนวัฒนา ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.2 ก็ยิ้มไม่หุบที่ทหารในบังคับบัญชาสนองนโยบายช่วยเหลือประชาชนอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย
"โดด ลงน้ำท่วม เสร็จ ก็ กระโดดลงนา"
กกล.รส.จว.อ.บ. นำโดย ร.ต.วสันต์ สีหาโมกข์ นำกำลังทหาร ร่วมกับ อส. นำโดย นายนพดล ห้วยอำพัน นายอำเภอนาตาล เข้าช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาของนายคำนึง วงโสภา บ.โนนวัฒนา ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.2 ก็ยิ้มไม่หุบที่ทหารในบังคับบัญชาสนองนโยบายช่วยเหลือประชาชนอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย

กิจกรรมกรมสรรพาวุธทหารบก

พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
พิธีฝึกอาชีพผู้ต้องขังในมิติใหม่เพื่อสนับสนุนอุสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ "ไทยประดิษฐ์"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เรือนจำกลางบางขวาง
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
พลโทอาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของกรมสรรพาวุธทหารบกและมอบของรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 61
อวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ. สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทอาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมคณะได้เข้าอวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ.สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมกรมสรรพาวุธทหารบก ณ บ้านพักรับรอง
อวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ. สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทอาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมคณะได้เข้าอวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ.สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมกรมสรรพาวุธทหารบก ณ บ้านพักรับรอง
อวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ. สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทอาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมคณะได้เข้าอวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ.สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมกรมสรรพาวุธทหารบก ณ บ้านพักรับรอง
อวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ. สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทอาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมคณะได้เข้าอวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ.สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมกรมสรรพาวุธทหารบก ณ บ้านพักรับรอง
อวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ. สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทอาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมคณะได้เข้าอวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ.สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมกรมสรรพาวุธทหารบก ณ บ้านพักรับรอง
อวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.อ. สิริชัย ธัญญศิริ อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
พิธีอัญเชิญราชรถปืนใหญ่เข้าเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ 4 ม.ค.61
พิธีอัญเชิญราชรถปืนใหญ่เข้าเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ 4 ม.ค.61
พิธีอัญเชิญราชรถปืนใหญ่เข้าเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ 4 ม.ค.61
พิธีอัญเชิญราชรถปืนใหญ่เข้าเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ 4 ม.ค.61
พิธีอัญเชิญราชรถปืนใหญ่เข้าเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ 4 ม.ค.61
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีปีใหม่กรมสรรพาวุธทหารบก ๒๕๖๑
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารบก

ภาพรวมกิจกรรมเดิอนธันวาคม
คลังแสงที่6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
คลังแสงที่6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
ภาพรวมกิจกรรมเดิอนธันวาคม
คลังแสงที่6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
ภาพรวมกิจกรรมเดิอนธันวาคม
ภาพรวมกิจกรรมเดิอนตุลาคม
คลังแสงที่6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
คลังแสงที่6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
ภาพรวมกิจกรรมเดิอนตุลาคม
คลังแสงที่6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
ภาพรวมกิจกรรมเดิอนตุลาคม
คลังแสงที่6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก
53  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร  02-2431061-8