เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

Thare

เว็บลิงค์ หน่วยงานราชการ

  
  

  

  

  

เพลงมาร์ช สพ.ทบ.

QR Code สพ.ทบ.

QRCodeเจ้าหน้าที่เท่านั้น

1 2 6 7
3 4 5
1 2 3 4

                                

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สาระน่ารู้
 • ประกาศเชิญชวน กพส.ศอ.สพ.ทบ.

1185369694  ตามที่มีผู้แอบอ้างว่า กรมสรรพาวุธทหารบก ได้เปิดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและได้จำหน่ายแนวข้อสอบนั้น กรมสรรพาวุธทหารบก ขอชี้แจงว่า การสอบคัดเลือกของหน่วย ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการทั้งสิ้น และมีประกาศแจ้งให้ นขต.สพ.ทบ. และ นขต.ทบ. ทราบ โดยจะประกาศให้ทราบในเว็ปไซต์ กรมสรรพาวุธทหารบกเท่านั้น และในห้วง มิ.ย.57 กรมสรรพาวุธทหารบกไม่มีการรับสมัครสอบใดๆ รวมทั้งไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบเพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงขอให้อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นอันขาด ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กองกำลังพล กรมสรรพาวุธทหารบก (โทร.02 241 3250, โทร ทบ.94708 )


 • 26 ก.ย.57 พล.ท.ธารี วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ. กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สพ.ทบ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องสโมสรสรรพการ อาคาร บก.สพ.ทบ.(หลังเดิม)

  26 ก.ย.57 พล.ท.ธารี วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ. กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด...

 • 22 ก.ย.57 การซ่อมสร้าง รยบ. 1 1/4 ตัน M 151 A1 และ A2 ถวายแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย สพ.ทบ. ได้นำ รยบ. 1 1/4 ตัน M 151 A1 และ A2 ให้ ผบ.ทบ. ตรวจสอบความพร้อมในขั้นต้น ณ บก.ทบ.

  22 ก.ย.57 การซ่อมสร้าง รยบ. 1 1/4 ตัน M 151 A1 และ A2 ถวายแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ...

 • 25 ก.ย.57 พิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.ท.ธารี วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ. ณ ห้องสโมสรสรรพการ บก.สพ.ทบ. (หลังเดิม) โดยมี พล.ต.ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์ รอง จก.สพ.ทบ.(2) นำคณะนายทหารเข้าร่วมอวยพร

  25 ก.ย.57 พิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.ท.ธารี วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ. ณ ห้องสโมสรสรรพการ บก.สพ.ทบ....


::ดูทั้งหมด:::
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next