วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562

         1 1จกsornchai

 

ระบบจัดการข้อมูลแผนงานและโครงการ

 


Hกวก12

 

admispraton62

H13

 

เรื่อง ประกาศคณะทำงานโครงการขยายขีดความสามารถผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาโครงการขยายขีดความสามารถผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ new1 

          ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


 

     

 

 

 

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ new1
          กลุ่มที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร new1
          กลุ่มที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร new1
          กลุ่มที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 

 

new1 เรื่อง ศอ.สพ.ทบ. มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนให้เสนอข้อมูล ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร มาใช้ในกองทัพบก  สำหรับบริษัท,ห้าง,ร้าน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๖๑ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร  new1

 

         เรื่อง ศอ.สพ.ทบ. มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนให้เสนอข้อมูลทางเทคนิค ของ เครื่องจักรและอาคารโรงงานของการผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๓ และเอ็ม ๘๕๕ ของกองทัพบก ซึ่งผลิตรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านนัดต่อปี ของ โครงการขยายขีดความสามารถการผลิตกระสุนปืนเล็กของกองทัพบก ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

เรื่อง ประกาศรับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของ รร.สพ.สพ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ new1

    หลักสูตรตามแนวรับราชการnew1

     - หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่๕๐ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร นายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๑ ต.ค.๖๑ - ๙ มี.ค.๖๒

     - หลักสูตร นายสิบชั้นอาวุโส รุ่นที่๖๘ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๘ ต.ค. ๖๑ - ๒๖ ม.ค.๖๒

     - หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่เหล่า สพ. รุ่นที่ ๓๗ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๑๓ ม.ค.๖๒ - ๒๓ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่๕๘ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๓ ก.พ. ๖๒ - ๔ พ.ค.๖๒

     - หลักสูตร การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สำหรับนายสิบใหม่ เหล่า สพ. รุ่นที่ ๒ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๔ พ.ย.๖๑ - ๒๖ ม.ค.๖๒

     - หลักสูตร การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สำหรับนายสิบใหม่ เหล่า สพ. รุ่นที่ ๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๖๒ - ๒๗ ก.ค.๖๒

         หลักสูตรเฉพาะหน้าที่new1

     - หลักสูตร ช่างซ่อมยานล้อ รุ่นที่ ๒๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๑๑ พ.ย.๖๑ - ๙ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร ทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ ๗ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๖ ม.ค.๖๒ - ๒๙ เม.ย.๖๒

     - หลักสูตร ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๔ ก.พ.๖๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๒

     - หลักสูตร ช่างซ่อมควบคุมการยิ่งทั่วไป รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๗ เม.ย.๖๒ - ๒๙ มิ.ย. ๖๒

       

         กำลังพลสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายพัน) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายสิบชั้นต้น) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายสิบอาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายร้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นเฉพาะหน้าที่) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         รายละเอียดหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 

 

 

H14

การตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พ.ย. ๒๕๖๑

การปฎิบัติภารกิจของหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด สพ.ทบ.

 H11

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  พล.ท. ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. นำกำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ ณ ลานเ...

Read more

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. และ พล.ต. ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. ท่านใหม่ กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.สพ.ทบ. ณ ลานเอนกประสงค์ บก.สพ.ทบ. เวลา ๑๔.๐๐ น.  &...

Read more

จก.สพ.ทบ. ให้โอวาทนักกีฬา

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. เป็นประธานให้โอวาทนักกีฬา ที่จะไปทำการแข่งขันกีฬา ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องสโมสรสรรพาการ เวลา ๑๓.๓๐ น.     &nbs...

Read more

จก.สพ.ทบ.เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่58

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. เป็นประธานเปิดหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๕๘ ณ หอประชุม โดยมีนายทหารรักเรียน เข้ารับการศึกษาจำนวน ๕๐ นาย     &nbs...

Read more

สพ.ทบ.นำอุปกรณ์ตรวจควันดำรถทหารในพื้นที่ป้องกันฝุ่น PM2.5

        สพ.ทบ.จับมือ กรมการขนส่งทางบก นำอุปกรณ์ตรวจควันดำรถทหารในพื้นที่ ป้องกันฝุ่น PM2.5 ขนส่งการันตี ไม่มีคันไหนปล่อยควันเกินค่ามาตรฐาน” พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ...

Read more

POONGSAN CORPORATION เยี่ยมคารวะ จก.สพ.ทบ.

          พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ได้ให้ นายไพบูลย์ อนันต์วลี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะ และเข้าสำรวจโรงงานผลิตกระสุนปืน...

Read more
More from this category