วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561

         เจากรมสรรพาวธ

 

ระบบจัดการข้อมูลแผนงานและโครงการ

 

 

Hกวก12

 

H13

 

 เรื่อง กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา 

          ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครเข้ารับราชการ new1

 

 

 

new1 เรื่อง ศอ.สพ.ทบ. มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนให้เสนอข้อมูล ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร มาใช้ในกองทัพบก  สำหรับบริษัท,ห้าง,ร้าน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๖๑ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร  new1

 

         เรื่อง ศอ.สพ.ทบ. มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนให้เสนอข้อมูลทางเทคนิค ของ เครื่องจักรและอาคารโรงงานของการผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๓ และเอ็ม ๘๕๕ ของกองทัพบก ซึ่งผลิตรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านนัดต่อปี ของ โครงการขยายขีดความสามารถการผลิตกระสุนปืนเล็กของกองทัพบก ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

เรื่อง ประกาศรับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของ รร.สพ.สพ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ new1

    หลักสูตรตามแนวรับราชการnew1

     - หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่๕๐ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร นายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๑ ต.ค.๖๑ - ๙ มี.ค.๖๒

     - หลักสูตร นายสิบชั้นอาวุโส รุ่นที่๖๘ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๘ ต.ค. ๖๑ - ๒๖ ม.ค.๖๒

     - หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่เหล่า สพ. รุ่นที่ ๓๗ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๑๓ ม.ค.๖๒ - ๒๓ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่๕๘ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๓ ก.พ. ๖๒ - ๔ พ.ค.๖๒

     - หลักสูตร การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สำหรับนายสิบใหม่ เหล่า สพ. รุ่นที่ ๒ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๔ พ.ย.๖๑ - ๒๖ ม.ค.๖๒

     - หลักสูตร การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สำหรับนายสิบใหม่ เหล่า สพ. รุ่นที่ ๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๖๒ - ๒๗ ก.ค.๖๒

         หลักสูตรเฉพาะหน้าที่new1

     - หลักสูตร ช่างซ่อมยานล้อ รุ่นที่ ๒๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๑๑ พ.ย.๖๑ - ๙ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร ทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ ๗ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๖ ม.ค.๖๒ - ๒๙ เม.ย.๖๒

     - หลักสูตร ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๔ ก.พ.๖๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๒

     - หลักสูตร ช่างซ่อมควบคุมการยิ่งทั่วไป รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๗ เม.ย.๖๒ - ๒๙ มิ.ย. ๖๒

       

         กำลังพลสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายพัน) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายสิบชั้นต้น) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายสิบอาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายร้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นเฉพาะหน้าที่) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         รายละเอียดหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 

 

 

H14

การตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พ.ย. ๒๕๖๑

การปฎิบัติภารกิจของหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด สพ.ทบ.

 H11

 HMotherhome