วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562

กองวิทยาการ  กรมสรรพาวุธทหารบก

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเคนิค  เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.

 

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของโครงกันลมสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ขนาด๓/๔ ตัน M37 B1 ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของเครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของอุปกรณ์จุดระเบิดระยะไกล ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายกระสุนวัตถุระเบิด และยุทธโนปกรณ์สาย สพ. ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของรถปฎิบัติการณ์เคลื่อนที่เร็วแบบ ๒ ที่นั่ง แบบที่๑ และรถปฎิบัติการณ์เคลื่อนที่เร็วแบบ ๔ ที่นั่ง แบบที่๑ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัติโนมัติสำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร และชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัติโนมัติสำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มิลลิเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ในโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (M0UT) ของ นสศ.จำนวน ๘ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของกระสุนปืนเล็กขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดส่องวิถี แบบ เอ็ม ๑๙๖ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของกระสุนปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๑๐๖ มิลลิเมตร ชนิดระบิดกระเทาะเกราะ - ส่องวิถี ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถกู้ซ่อมขนาด ๑๐ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง ดาวนฺโหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด  ๒๐x ๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถีทำลายตัวเอง (HEIT-SD) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง - ส่องวิถี (HEI-T) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT-T) แบบที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ จรวด ขนาด ๖๖ มม. ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง และ ลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M72 ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบ ๒ ระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ หุ่นยนต์ปืนยิงน้ำแรงดันสูง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ระบบปืนกลมินิกัน ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร ติดตั้งกับอากาศยาน ฮ.ท. ๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ การจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน แบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร M203 ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดเชื่อมแก๊ส (แบบล้อลาก) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ โครงกันลมสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ขนาด๓/๔ ตัน M37 B1 ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องมือชุดช่างซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในยานยนต์สายสรรพาวุธ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ น้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องดูดไอกรดพร้อมระบบบำบัดอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถกู้ซ่อม ขนาด๕ตัน ๖x๖ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ การปรับปรุงอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ และมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อบุคคลภายในอุโมงค์ยิงทดสอบอาวุธ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจวัดขนาดจอกชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก และ เครื่องตรวจวัดขนาดทั่งชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องจักรสำหรับสายการผลิตตัวกระบี่นายทหาร และเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตฝักกระบี่นายทหาร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จ้างปรับปรุงระบบซ่อมกระป๋องเหล็กบรรจุกระสุนแบบหมุนเวียน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องมือยกขนชนิดรางเลื่อนแบบขาสูง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องมือยกขนขนาด ๒ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัส - ส่องวิถี ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง ดาวน์โหลดเอกสาร  new1 

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วแบบ ๒ ที่นั่ง และรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วแบบ ๔ ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้งขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดระยะยิงไกล (V - LAP) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจวัดความแข็งของโลหะแบบร็อคเวลล์ (ROCK WELL) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ แบตเตอรี่แบบ ๑๒ โวลท์ ความจุ ๑๖๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ พร้อมกับอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกิ่งอัตโนมัติสำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มิลลิเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกิ่งอัตโนมัติสำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดอุปกรณ์วัดขนาดแบบ ๓ มิติ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องทดสอบสรรถนะยานยนต์ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ดินส่งกระสุนฐานเดี่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กล้องเล็งจุดแดง และ กล้องเล็งกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องทดสอบสมดุลเพลาข้อเหวี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องเผาปากปลอกกระสุนปืนเล็ก และเครื่องเผาตัวปลอกกระสุนปืนเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เสาไฮครอลิคสำหรับยกชุดเฟืองทดกำลังยานยนต์ขนาดต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ระบบทดสอบกำลังเครื่องยนต์ของยานยนต์ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพิ่มระยะนำวิถีด้วย GPS ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ จ้างปรับปรุงสายการผลิตกระบี่ และติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับดูดฝุ่นละอองและเศษโลหะ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ จ้างซ่อมปรับปรุงระบบซ่อมกระป๋องเหล็กบรรจุกระสุนแบบหมุนเวียน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องมือสำหรับยกรถชนิดใช้แบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่ได้ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนรถเกราะ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดลูกปราย ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนกล ขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเพกราะเพลิง-ส่องวิถี (API-T) แบบ BZT และกระสุนปืนกลขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเพกราะเพลิง (API) แบบ B-32 ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชนวนอิเล็กทรอนิค ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ข้อต่อสายกระสุนสำหรับลูกระเบิดยิง ขนาด ๓๐ มิลลิเมตร อัตโนมัติ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร ชนิดส่องแสงเพิ่มระยะกลาง (ILLUM ER-BT) ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องปืนใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์ ดาวน์โหลดเอกสารnew1 

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธี ขนาด ๒๔๐ ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องอัดอากาศ หมายเลข๘๐๙ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ การจ้างปรับปรุง เครื่องเจียระไนภายนอก-ภายใน ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) หมายเลข ๑๔๘ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ การจ้างซ่อมปรับปรุง เครื่องเจียระไนภายนอก-ภายใน ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) หมายเลข ๑๔๘ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดอุปกรณ์ดูดกรองละอองไอน้ำมันและควันสำหรับเครื่อง CNC ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ การจ้างซ่อมปรับปรุงประสิทธิภาพ ถ.เบา ๓๒ (สติงเรย์) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดเครื่องมือประกอบสายพาน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ การจ้างซ่อมปรับปรุง ชุดบังคับเลี้ยวระบบไฮดรอลิก รสพ.๓๐ แบบ๘๕ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนซุ่มยิงขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ X ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถหุ้มเกราะล้อยาง ๔ X ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ หุ่นยนต์ขนาดเล็กสำหรับตรวจการณ์ และ ทำลายวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รยบ. ๑๐ ตัน สำหรับกองร้อย ปตอ. ๓๕ มม. ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๖ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของรายการชุดเครื่องมือทดสอบหัวฉีดของเครื่องยนต์ (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของรถลากจูง ขนาด ๗ ตัน สำหรับติดตั้งยุทธโนปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็วแบบ ๔ ที่นั่ง และ ๒ ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธจำนวน ๖ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ  จ้างซ่อมปรับปรุงประสิทธิภาพ ถ.เบา ๓๒ (สติงเรย์) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ น้ำยาทำความสะอาดปืนใหญ่ และชิ้นส่วนอาวุธ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ โครงการขยายขีดความสามารถในการผลิตยางรถยนต์ จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถยนต์นั่งตรวจการณ์หุ้มเกราะกันกระสุน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ อาวุธปืนลูกซองบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ นัด ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ไฟฉายยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์ประกอบราง ปลส. M 4 ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ อุปกรณ์ไฟฉายชนิดติดบนอาวุธปืนพร้อมเลเซอร์เล็งเป้าหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุนปืนอัติโนมัติ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ การปรับปรุงอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ และป้องกันอันตรายภายในอุโมงค์ยิงทดสอบอาวุธ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องมือยก-ขน ขนาด ๓๐ ตัน (ขนาดพื้นที่ ๑๓x๓๐ เมตร) สำหรับงานซ่อมบำรุงรถถังดเอกสารและยานเกราะ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ยานยนต์เครื่องที่เร็ว ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมวินซ์ลาก ๒๕๐๐ ปอนด์/พร้อมอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับตัวรถ และ ยานยนต์เครื่องที่เร็ว ขับเคลื่อน ๖ ล้อ พร้อมวินซ์ลาก ๓๕๐๐ ปอนด์/พร้อมอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับตัวรถ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดไฟแนวนอน ขนาด ๘๐๐ กก./ชม. ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กล้องเล็งพาโนรามิค สำหรับปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กล้องเล็งพาโนรามิค สำหรับปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจสารระเหยจากกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ปืนพกกึ่งอัติโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตรพร้อมไฟฉาย ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ การจ้างปรับปรุงระบบทำความเย็นพร้อมติดตั้งท่อลมเย็นภายในโรงงานผลิตอาวุธ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องชุบแข็งระบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไลน์ชุบแข็งเฉพาะที่ของเหล็กชิ้นงาน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ มือจับอุปกรณ์แบบมีด้ามปรับความยาวได้ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องควบคุมการยิงบนรถปืน (กล้องพาโนรามิค) แบบ เอ็ม ๑๓๗ เอ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจจับสารวัตถถระเบิดแบบพกพา ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องรวมกระสุนครบนัดด้วยมือ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถลากจูงขนาด ๕๐ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ รถปฏิบัติการสำหรับติดตั้งถังนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดอุปกรณ์เครื่องมือวัดขนาดแบบ ๓ มิติพร้อมเครื่องขึ้นรูปแบบรวดเร็ว ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ชุดตรวจสารตั้งต้นและสารประกอบวัตถุระเบิด ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องยกรถสองเสา ขนาด ๑๕,๐๐๐ ปอนด์ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธของ เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด ชนิดพกพา ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ เครื่องวัดอุณภูมิดินส่งกระสุน ดาวน์โหลดเอกสาร 

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-  เรื่อง ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ ระบบตัดด้วยน้ำแรงดันสูง ( Abrasive Water Cutting System ) ดาวน์โหลดเอกสาร 

-  เรื่อง ข้อมลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ (MAG 58) และชุดติดตั้งปก.38(MAG 58) สำหรับ รสพ.M113 ดาวน์โหลดเอกสาร 

-  เรื่อง ข้อมลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของแม่พิมพ์ สำหรับผลิตปืนจำลอง ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. แบบ M16 A4 , แม่พิมพ์สำหรับผลิตด้ามดาบปลายปืนจำลอง M9 ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมุลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของเครื่องอัดและ ขึ้นรูปยาง แบบไฮดรอลิค ขนาด ๖๐๐ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของเครื่องวิเคราะห์ปริมาณความร้อนของดินส่งกระสุน ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๖ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิดเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของเครื่องยนต์สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของระบบทดสอบกำลังเครื่องยนต์ของยานยนต์สายพาน ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของยางนอกรถเกราะวี - ๑๕๐ ขนาด ๑๔.๕ - ๒๑ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เครื่องมือ ยก - ขน ขนาด ๒๕ ตัน คู่ (ขนาดพื้นที่ ๑๕ x ๒๐ เมตร ) ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของกล้องส่องตา ขนาด ๗ x ๕๐ มีมาตราประจำแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เริ่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปรณ์สายสรรพาวุธ ของเครื่องวัดการคายพลังงานความร้อนของดินส่งกระสุน ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เริ่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปรณ์สายสรรพาวุธ ของรถหุ้มเกราะล้อยาง ๔ X ๔ แบบที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เริ่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปรณ์สายสรรพาวุธ ของกระสุนปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ X ๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี - ทำลายตัวเอง (HEIT - SD) ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร  

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารระเบิดและสารเสพติดระยะไกล ดาวน์โหลดเอกสาร  

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ (MAG 58) ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของกล้องคอลลิเมเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖ x ๖ แบบที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของเครื่องทดสอบอาการถอยและจำลองการยิงปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร (M198) ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของถังนิรภัยเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิด ดาวน์โหลดเอกสาร  

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดเครื่องมิอแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดเครื่องมิอเติมแก๊สไนโตรเจน สำหรับปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๘ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชุดเครื่องมือเติมแก๊สไนโตรเจน สำหรับปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร GHN 45 ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิดเฉพาะสิ่งและอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของเครื่องยิงปลดชนวนระยะไกล ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของลูกกระสุน SIERRA 0.224" 52 เกรน แมทช์คิงส์ โมลี่โคท และ ดินส่งส่งกระสุน (VIHTAVUORI N 110) ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่่อง  ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๐ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของศูนย์หน้าปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร M ๑๖ A ๒ (แบบใบมีดและศูนย์หลัง) และศูนย์หน้าปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร M ๔ (แบบใบมีดและศูนย์หลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของแหนบเครื่องบรรจุกระสุนอัตโนมัติ ของ ปตอ.40EL /70 LVC ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน ดาวน์โหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธของ แผ่นรองฝักกระบี่ ดาวน์โหลดเอกสาร 

-    เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด ชนิดพกพา ดาวน์โหลดเอกสาร 

-    เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิคหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก ดาวโหลดเอกสาร 

-    เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิค รสพ. ๓๐ T 85 ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ปืนเล็กยาวขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิค ๓ รายการ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ข้อมูลทางเทคนิค ๖ รายการ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ชุดบล็อกถอดดุมล้อสำหรับซ่อมบำรุง รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอาวุธ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  จ้างซ่อมปรับปรุงระบบตรวจรอยร้าวปลอกกระสุนฯ ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ชุดตู้เก็บชิ้นส่วนซ่อมอาวุธ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ชุดอุปกรณ์ตรวจส่องและบันทึกภาพภายในลำกล้องปืนเล็ก ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  การจ้างซ่อมปรับปรุง ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มิลลิเมตร วัลแคน อัตตาจร ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  การจ้างปรับปรุงเครื่องเจียระไนภายนอก - ภายใน ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ , ขดลวดทำความร้อน (HEATER) และ หลอดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๘ นิ้ว และขนาดอื่นๆ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ x ๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง-ส่องวิถี,กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ x ๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง และ กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ x ๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน , รถกึ่งพ่วงข้างสูง ขนาด ๑๒ ตัน และ รถลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖ x ๔ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  จ้างซ่อมปรับปรุงระบบซ่อมกระป๋องเหล็กบรรจุกระสุนแบบหมุนเวียน ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เครื่องช่วยฝึกถาวรสำหรับงานการฝึกทหารใหม่ จำนวน ๔ รายการ ดาวโหลดเอกสาร  

-   เรื่อง  กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มิลลิเมตร ชนิดอเนกประสงค์ (20 mm Mulipurpose M70 LD) และกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง (TP-RRR) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ระบบไฮดรอลิคเพื่อช่วยในการทำงานยก - ขนกระสุนปืนใหญ่ติดตั้งบน รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  รถหุ้มเกราะล้อยาง ๔ x ๔ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เครื่องชุบแข็งระบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไลน์ชุบแข็งเฉพาะที่ของเหล็กชิ้นงาน และ ชุดอุปกรณ์วัดขนาดแบบ ๓ มิติ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ชุดอุปกรณ์สำหรับดูดฝุ่นละอองและเศษโลหะ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เชิญชวนส่งรายการทางเทคนิค ๘ รายการ ดาวโหลดเอกสาร 1 ,ดาวโหลดเอกสาร 2 

-   เรื่อง  รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  รถหัวลาก ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ฝักแคระเบิด แบบที่ ๑ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  จรวดต่อสู้รถถัง M72 A5  รุ่นปรับปรุง ( M72 EC ) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เครื่องขัดกระบอกเบรก ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสำหรับรักษาสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืน ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  กระสุนพลังงานจลน์ชนวนเวลา AHEAD/KETF สำหรับ ปตอ.ขนาด ๓๕ มิลลิเมตร , กระสุนขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง และ กระสุนขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง-ส่องวิถี ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เครื่องมือจับอุปกรณ์แบบมีด้ามปรับความยาวได้ และ กล้องอินฟราเรดตาเดียว ชนิดติดอาวุธปืน ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เครื่องช่วยฝึกสนับสนุนยานเกราะล้อยาง BTR ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ถังนิรภัยสำหรับเก็บกู้ระเบิด ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสงเพิ่มระยะกลาง (ILLUM ER-BT) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  กระสุนปืนใหญ่วิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดควัน RP เพิ่มระยะกลาง (RED PHOSPHOROUS ER-BT), กระสุนปืนใหญ่วิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพิ่มระยะกลาง ( HE ER-BT) และกระสุนปืนใหญ่วิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสงเพิ่มระยะกลาง ( ILLUM ER-BT) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารแบบที่ ๑ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  กระสุนปืนเล็กขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร BTHP 69 เกรน ดาวโหลดเอกสาร

-   เรื่อง  กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มิลลิเมตร BTHP 168 เกรน ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  กระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร JHP 124 เกรน SFHP ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดแยกบรรจุ เอ็ม ๓ เอ ๑ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ปืนเล็กยาว ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ชุดตู้เก็บชิ้นส่วนซ่อมอาวุธ ดาวโหลดเอกสาร  

-   เรื่อง  เครื่องจักรสำหรับสายการผลิตหัวช้างกระบี่นายทหาร ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  พลาสติกเม็ดชนิดโพลีโพรพีลีน (Polpropylene) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  รยบ.พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  การจ้างซ่อมปรับปรุง ชุดบังคับเลี้ยวระบบไฮดรอลิก รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  เครื่องตัดโลหะตามแบบชิ้นงานด้วยก๊าซ ควบคุมด้วยระบบ CNC ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑/๔ ตัน ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๒๕๐ เกรน) ดาวโหลดเอกสาร  

-   เรื่อง  มือจับอุปกรณ์แบบมีด้ามปรับความยาวได้ และ เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ชุดเครื่องมือประกอบสายพาน (TRACK INSTALLLATION KIT) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  กระสุนปืนใหญ่รถถังขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง-ส่องวิถี (HEAT-T) แบบที่๑ ดาวโหลดเอกสาร

-   เรื่อง  เครื่องถอดยางและใส่ยางรันแฟลต ( RUN FLAT) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดควันขาวไทเทเนียมเตตระคลอไรด์  ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ระบบชุดตรวจการณืใต้ท้องรถเคลื่อนที่ขนาดเล็กแบบไร้สายควบคุมระยะใกล้ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ระบบชุดตรวจการณืเคลื่อนที่ขนาดเล็กแบบไร้สายควบคุมระยะใกล้ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  แม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๖๐ แอมแปร์ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ชุดอุปกรณ์ตรวจส่องและบันทึกภาพภายในลำกล้อง ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  ชุดตู้เก็บชิ้นส่วนซ่อมสำหรับติดตั้งบนรถ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน แบบที่ ๑  (๒ รายการ) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  การจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน บรรทุกน้ำ เอ็ม ๖๑๑ ซี และ เอ็ม ๔๙ ซี ดาวโหลดเอกสาร  

-   เรื่อง  การจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน บรรทุกน้ำ เอ็ม ๖๑๐ เอ็ม ๕๐ เอ ๒ และ เอ็ม ๕๐ เอ ๓ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   การจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน โรงงาน เอ็ม ๖๐๙ เอ ๑ และ เอ็ม ๕๐ เอ ๓ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   เครื่องยกทำงานที่สูงระบบไฟฟ้า (ELECTRIC SCISSOR LIFTS) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องปืนใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์  ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่่อง   ดินส่งกระสุนฐานคู่ชนิดทรงกลม ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   เครื่องมือประจำรถ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ปืนพกขนาด ๙ มิลลิเมตร ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง  1.ดินส่งกระสุนชนิด ฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับกระสุนปืนเล็ก (Spheroidal Double Base For Small Arms Cartridge)  ดาวโหลดเอกสาร

            2.ดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับกระสุนปืนพก (Propellant Double Base For Pistol Cartridge) ดาวโหลดเอกสาร

-   เรื่อง    สายยกหิ้ว ป.สำหรับ ปบค.๔๙ ขนาด ๑๐๕ มม.เอ็ม ๑๑๙ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง    การจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เป็นแบบ M 35 A 2 I ดาวโหลดเอกสาร

-   เรื่อง    หลอดภาพกล้องพลขับ ถ.เบา ๓๒ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง    การจ้างซ่อมปรับปรุง รสพ.M 113 A ๑ ให้เป็น รสพ.M113 A ๒ I (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   1.ลูกระเบิดยิ่งจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดควันขาว ไทเทเนียมเตด ตระคลอไรด์ ดาวโหลดเอกสาร 

             2.ลูกระเบิดยิ่งจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิดควันขาว ไทเทเนียมเตด ตระคลอไรด์ ดาวโหลดเอกสาร 

-   เรื่อง   ดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร โซนสูง (High Zone) ดาวโหลดเอกสาร 

-    เรื่อง   เรื่อง แม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ดาวโหลดเอกสาร