วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561

 

61.1พลโท ศักดา ศิริรัตน์
จก.สพ.ทบ.

  

5

         พลตรี ศรชัย  กาญจนสูตร

            รอง จก.สพ.ทบ.(๑)

  

45289

      พลตรี ธวัชชัย  มาชมสมบูรณ

            รอง จก.สพ.ทบ.(๒)

  

45289

      พลตรี พสิษฐ์  ภูวัคณัฐสิทธิ์

            ผบ.คซส.สพ.ทบ

 

Anak พลตรี เอนก กล่อมจิตร

  ผบ.ศอ.สพ.ทบ.