วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562

20120210163134hvUh 

     พื้นที่มุมรั้วเชิงสะพานแดงภายในกรมสรรพาวุธทหารบก เป็นที่ตั้งของอาคารสูงสองชั้นลักษณะคล้ายโรงทหารแบบเก่า เมื่อเข้าไปก็จะพบกับอาวุธรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย กล่าวเช่นนี้อาจไม่น่าแปลกใจนักเพราะที่นี่คือ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก แต่สิ่งที่น่าสนใจคืออาวุธที่ชุมนุมอยู่ในอาคารหลังนี้ ล้วนเป็นอาวุธที่ได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นหลักฐาน
ที่บอกให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวการพัฒนาของอาวุธในอดีตได้ โอกาสนี้จึงขอพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารเพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ภายใน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ แห่งนี้