2

1

มาร์ชสรรพาวุธ

                                                        คำร้อง / ทำนอง  :พลตรีหญิง  อรุณพร  พิธานสมบัติ  ( กรมสรรพาวุธทหารบก )
                                                        เรียบเรียงเสียงประสาน : ร้อยเอก สุระชัย  ถวิลไพร     ( กองดุริยางค์ทหารบก  )
                                                        ขับร้อง  : คณะนักร้อง  กองดุริยางค์ทหารบก

 

                                                   ( วอลซ์ )            นับศตวรรษเนิ่นนาน                   หน่วยงานของเรานี้
                                                                   องค์พระภูบดินทร์                               สยามินทร์ทรงสถาปนา
                                                                   สมญาเหล่าสรรพาวุธ                          แกร่งประดุจเหล็กกล้านั้น
                                                                   เราพร้อมใจกัน                                  ร่วมสร้างสรรค์ความวัฒนา

                                                   ( มาร์ช )           เหล่าทหารสรรพาวุธสุดสง่า           เราแกร่งกล้าไม่เป็นรองใคร
                                                                   ผลิตอาวุธกระสุนส่งออกไป                  ดำรงไว้ซึ่งอำนาจแห่งการยิง
                                                                   อีกทั้งความแคล่วคล่องในการรบ           เพื่อสยบศัตรูให้สูญสิ้น
                                                                   เราซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์เป็นอาจิณ       สมรภูมิทั่วแผ่นดิน...ต้องมีเรา

                                                                          เหล่าทหารสรรพาวุธสุดสง่า           เราแกร่งกล้าไม่เป็นรองใคร
                                                                   ทำลายล้างวัตถุระเบิดทั่วไทย               ธำรงไว้ความสงบของแผ่นดิน
                                                                   อีกทั้งความปลอดภัยในชีวิต                 มุ่งสถิตย์ความดีมิรู้สิ้น
                                                                   แม้จะต้องเสี่ยงตายวายชีวิน                 แต่เราไม่สิ้น...ความพยายาม

                                                                            เหล่าทหารสรรพาวุธสุดสง่า         เราแกร่งกล้าไม่เป็นรองใคร
                                                                   ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทัพบกไทย           พัฒนาอาวุธใหม่อย่างมั่นคง
                                                                   เสริมสร้างความแคล่วคล่องในการรบ      เพื่อสยบศัตรูให้สูญสิ้น
                                                                   เราส่งกำลังยุทโธปกรณ์เป็นอาจิน           ทั่วแผ่นดินรู้จักนาม...แห่งชาวเรา

 

 

กรมสรรพาวุธทหารบก
53  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร  02-2431061-8