วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562

2

1

มาร์ชสรรพาวุธ

                                                        คำร้อง / ทำนอง  :พลตรีหญิง  อรุณพร  พิธานสมบัติ  ( กรมสรรพาวุธทหารบก )
                                                        เรียบเรียงเสียงประสาน : ร้อยเอก สุระชัย  ถวิลไพร     ( กองดุริยางค์ทหารบก  )
                                                        ขับร้อง  : คณะนักร้อง  กองดุริยางค์ทหารบก

 

                                                   ( วอลซ์ )            นับศตวรรษเนิ่นนาน                   หน่วยงานของเรานี้
                                                                   องค์พระภูบดินทร์                               สยามินทร์ทรงสถาปนา
                                                                   สมญาเหล่าสรรพาวุธ                          แกร่งประดุจเหล็กกล้านั้น
                                                                   เราพร้อมใจกัน                                  ร่วมสร้างสรรค์ความวัฒนา

                                                   ( มาร์ช )           เหล่าทหารสรรพาวุธสุดสง่า           เราแกร่งกล้าไม่เป็นรองใคร
                                                                   ผลิตอาวุธกระสุนส่งออกไป                  ดำรงไว้ซึ่งอำนาจแห่งการยิง
                                                                   อีกทั้งความแคล่วคล่องในการรบ           เพื่อสยบศัตรูให้สูญสิ้น
                                                                   เราซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์เป็นอาจิณ       สมรภูมิทั่วแผ่นดิน...ต้องมีเรา

                                                                          เหล่าทหารสรรพาวุธสุดสง่า           เราแกร่งกล้าไม่เป็นรองใคร
                                                                   ทำลายล้างวัตถุระเบิดทั่วไทย               ธำรงไว้ความสงบของแผ่นดิน
                                                                   อีกทั้งความปลอดภัยในชีวิต                 มุ่งสถิตย์ความดีมิรู้สิ้น
                                                                   แม้จะต้องเสี่ยงตายวายชีวิน                 แต่เราไม่สิ้น...ความพยายาม

                                                                            เหล่าทหารสรรพาวุธสุดสง่า         เราแกร่งกล้าไม่เป็นรองใคร
                                                                   ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทัพบกไทย           พัฒนาอาวุธใหม่อย่างมั่นคง
                                                                   เสริมสร้างความแคล่วคล่องในการรบ      เพื่อสยบศัตรูให้สูญสิ้น
                                                                   เราส่งกำลังยุทโธปกรณ์เป็นอาจิน           ทั่วแผ่นดินรู้จักนาม...แห่งชาวเรา

 

{mp3}ord{/mp3}