12 มิ.ย.56 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา                          จาก รร.จปร., วพม. และ รร.นรต.โดยมี พล.ท.เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ จก.สพ.ทบ.ร่วมพิธีฯ 

IMG 1463 IMG 1468
IMG 1367 IMG 1373
IMG 1403 IMG 1404
IMG 1440 IMG 1450
Share