วันพุธ, 16 มกราคม 2562

         เจากรมสรรพาวธ

 

ระบบจัดการข้อมูลแผนงานและโครงการ

 

 

Hกวก12

 

H13

 

new1 เรื่อง กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนให้เสนอข้อมูลโครงการขยายขีดความสามารถผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ดาวน์โหลดเอกสารประกาศเชิญชวน new1

 

     

 

 

 

 

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  new1

 

         - ตำแหน่งเสมียน ดาวน์โหลดรายชื่อnew1

         - ตำแหน่งพลขับ ดาวน์โหลดรายชื่อ new1

 

 

เรื่อง ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๗ อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครพนักงานราชการ   new1

 

 

 

 

new1 เรื่อง ศอ.สพ.ทบ. มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนให้เสนอข้อมูล ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร มาใช้ในกองทัพบก  สำหรับบริษัท,ห้าง,ร้าน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๖๑ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร  new1

 

         เรื่อง ศอ.สพ.ทบ. มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนให้เสนอข้อมูลทางเทคนิค ของ เครื่องจักรและอาคารโรงงานของการผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๓ และเอ็ม ๘๕๕ ของกองทัพบก ซึ่งผลิตรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านนัดต่อปี ของ โครงการขยายขีดความสามารถการผลิตกระสุนปืนเล็กของกองทัพบก ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

เรื่อง ประกาศรับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของ รร.สพ.สพ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ new1

    หลักสูตรตามแนวรับราชการnew1

     - หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่๕๐ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร นายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๑ ต.ค.๖๑ - ๙ มี.ค.๖๒

     - หลักสูตร นายสิบชั้นอาวุโส รุ่นที่๖๘ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๘ ต.ค. ๖๑ - ๒๖ ม.ค.๖๒

     - หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่เหล่า สพ. รุ่นที่ ๓๗ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๑๓ ม.ค.๖๒ - ๒๓ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่๕๘ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๓ ก.พ. ๖๒ - ๔ พ.ค.๖๒

     - หลักสูตร การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สำหรับนายสิบใหม่ เหล่า สพ. รุ่นที่ ๒ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๔ พ.ย.๖๑ - ๒๖ ม.ค.๖๒

     - หลักสูตร การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สำหรับนายสิบใหม่ เหล่า สพ. รุ่นที่ ๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๖๒ - ๒๗ ก.ค.๖๒

         หลักสูตรเฉพาะหน้าที่new1

     - หลักสูตร ช่างซ่อมยานล้อ รุ่นที่ ๒๓ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๑๑ พ.ย.๖๑ - ๙ ก.พ.๖๒

     - หลักสูตร ทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ ๗ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๖ ม.ค.๖๒ - ๒๙ เม.ย.๖๒

     - หลักสูตร ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๒๔ ก.พ.๖๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๒

     - หลักสูตร ช่างซ่อมควบคุมการยิ่งทั่วไป รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ๗ เม.ย.๖๒ - ๒๙ มิ.ย. ๖๒

       

         กำลังพลสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายพัน) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายสิบชั้นต้น) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายสิบอาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นนายร้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         แบบฟอร์มข้อมูลของกำลังพล (หลักสูตรชั้นเฉพาะหน้าที่) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

         รายละเอียดหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 

 

 

H14

การตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พ.ย. ๒๕๖๑

การปฎิบัติภารกิจของหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด สพ.ทบ.

 H11

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วย คุณสุกัญญา ศิริรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิ...

Read more

กิจกรรมงานปีใหม่

          พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วย คุณสุกัญญา ศิริรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในกิจกรรมงานประเพณีปีใหม่ ๒๕๖๒ พ...

Read more

ปใหมกรม 181228 0070

          พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วย คุณสุกัญญา ศิริรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในกิจกรรมงานประเพณีปีใหม่ ๒๕๖๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นสัญยาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  ร่วมพิธี  ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารบก ในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๑

  ปใหมกรม 181228 0046 ปใหมกรม 181228 0065