วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562

Downloadระบบจัดการข้อมูลแผนงานและโครงการ  http://ordnancerta.com/GTT/Source.rar

วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลแผนงานและโครงการ https://www.youtube.com/watch?v=nHiM-OCHkHU&t=15s

ขั้นตอนการติดตั้ง Web Applicatin และการใช้งาน

วิธีติดตั้ง
1. ติดตั้ง AppServ 2.5.10 แนบรูปวิธีการติดตั้งไว้ให้แล้วครับ
2. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้นำ Folder edoc ที่ผมส่งมาให้ไปไว้ที่ C:\AppServ\www\gtt_budget ตามนี้ครับ
3. แล้วก็ให้นำ Folder db_gtt_budget ที่ผมส่งมาให้ไปไว้ที่ C:\AppServ\MySQL\data\db_gtt_budget ตามนี้ครับ

เข้าใช้งาน User
1. เปิด Internet Explorer พิมพ์ http://localhost/gtt_budget/index.php

username : admin
password : 1234