ยินดีต้อนรับสู่
กรมสรรพาวุธทหารบก

สพ.ทบ. มีภารกิจในการจัดเตรียม อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ สำหรับกองทัพ

ประกาศเชิญชวนกองวิทยาการ สพ.ทบ

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ประกาศเชิญชวนกองทัพบก

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับราชการทหาร

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ New Update!!!

     - ตำแหน่งพลขับ ดาวน์โหลดเอกสาร
     - ตำแหน่งเสมียน ดาวน์โหลดเอกสาร 


ข่าวพนักงานราชการ

เรื่อง กรมสรรพาวุธทหารบกขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ พื้นที่ กทม. ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม สพ.ทบ. โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยพนักงานราชการสามารถตรวจสอบรายชื่อสิทธิ์ของตนเองตามหัวข้อด้านล่าง

  - รายชื่อผู้มีสิทธิตรวจสุขภาพประจำปี ๖๒ ดาวน์โหลดรายชื่อ
  - รายชื่อผู้ที่ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพไปแล้ว  ดาวน์โหลดรายชื่อ
  - รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจ ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

Open data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

RTA Mail

กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก

ประมวลข่าวกิจกรรม กรมสรรพาวุธทหารบก

กิจกรรมกรมสรรพาวุธทหารบก

เกี่ยวกับ สพ.ทบ.

กรมสรรพาวุธทหารบก มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และยุทธโนปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพ

ติดต่อเรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ)
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม 10300

+2243 1061-8

[email protected]

 

สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

Search