วันพุธ, 29 มกราคม 2563 13:21

ตรวจเยี่ยมหน่วย กคย.สพ.ทบ. พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

Written by
Rate this item
(0 votes)

พลโท ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. ผบ.ศอ.สพ.ทบ. ผบ.ศซส.สพ.ทบ. พร้อมคณะ นายทหาร ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะในการตรวจเยี่ยมหน่วย กคย.สพ.ทบ. พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. ผบ.ศอ.สพ.ทบ. ผบ.ศซส.สพ.ทบ. พร้อมคณะ นายทหาร ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(2)และคณะ ในการตรวจเยี่ยมหน่วย กคย.สพ.ทบ. พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง จังหวัด สระบุรี เพื่อทราบขีดความสามารถ และข้อจำกัดในการปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม เรื่องของงาน บริหารจัดการคลัง สป. สาย สพ. จาก ผอ.กคย.สพ.ทบ. ปดย ผช.ผบ.ทบ.(2)ให้คำแนะนำและเน้นย้ำในเรื่อง 
1.การแจกจ่าย สป. ที่ รับคืนจาก หน่วย ทม.ร.1 รอ. และ ทม.ร.11รอ. เมื่อ ซบร. และ ปบ. เรียบร้อยแล้วจะต้อง จ่ายให้กับหน่วย พล.ร.11 เท่านั้น
2.ให้ สพ.ทบ. ช่วยออกแบบระบบ การรักษาความปลอดภัย คลังอาวุธ ให้กับหน่วยใช้ เพราะ กคย.สพ.ทบ. มีมาตรฐานที่ดีในการ ควบคุม สป. ภายในคลัง
3.จะช่วยผลักดัน เรื่อง งบฯ ในการจัด.ทำเครื่องทำลายเศษซาก เพราะเป็นงานตาม นโยบาย ของ ผบ.ทบ.
4. ได้ให้คำแนะนำเรื่องการ จัดสร้าง แนวรั้วกำแพง ควรมีป้อมตรวจการ กล้องวงจรปิด สุนัขทหาร และระบบไฟฟ้า ตามแนวรั้วกำแพง

โดย ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลังรับทราบปัญหาเรื่องชิ้นส่วนซ่อมของอาวุธพิเศษ(ป.ซุ้มยิง3ประเภท) และเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึก FLMNET ยานยนต์STRYKER และเข้าตรวจเยี่ยม
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. จังหวัดอยุธยาในช่วงบ่าย ซึ่ง ผช.ผบ.ทบ. ได้ ดำรินโยบายเรื่อง
1.รูปแบบการแจกจ่าย /การขอการขนส่ง ยางเมื่อผลิตแล้วเสร็จ
2.ให้ทำการสำรวจ คตก. ของหน่วยใช้ว่า ใช้งานยางประเภทใดมากที่สุด
3. ปรับ หรือ ลดขั้นตอน ทางสายการส่งกำลัง สำหรับ สป.สิ้นเปลือง เช่น ยาง / แบตฯ ให้หน่วยระดับ คลังสามารถ จ่าย ตรงยังหน่วย สพ.สต. การปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read 679 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563 13:35

เกี่ยวกับ สพ.ทบ.

กรมสรรพาวุธทหารบก มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และยุทธโนปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพ

ติดต่อเรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ)
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม 10300

+2243 1061-8

[email protected]

 

สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

Search