Nattaya

Nattaya

พลโท ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. ผบ.ศอ.สพ.ทบ. ผบ.ศซส.สพ.ทบ. พร้อมคณะ นายทหาร ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะในการตรวจเยี่ยมหน่วย กคย.สพ.ทบ. พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562 04:06

ประเพณีงานปีใหม่๒๕๖๓

งานประเพณีปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๑๕๖๒ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้า บก.สพ.ทบ. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค. ของทุกปี

 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๒) ได้กรุณาตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุง กรมสรรพาวุธทหารบก

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลโท ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๕๑ 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลโท ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็บกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙)

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธีวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบ ๑๑๗ ปี

วันศุกร์, 02 สิงหาคม 2562 04:14

"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐ พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. พร้อมนายทหารสัญญาบัตร และกำลังพลร่วมทำกิจกรรมโครงการ " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "

วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 01:30

พิธีทำบุญตักบาตรประจำหน่วย

 เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๖.๓๐ พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. พร้อมนายทหารสัญญาบัตร และกำลังพลร่วมพิธีตักบาตร

 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา๑๓.๓๐ พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. เข้าร่วมบันทึกเทป อาเศียรวาทถวายพระพรฯ

หน้าที่ 1 จาก 4

เกี่ยวกับ สพ.ทบ.

กรมสรรพาวุธทหารบก มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และยุทธโนปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพ

ติดต่อเรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ)
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม 10300

+2243 1061-8

[email protected]

 

สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

Search